นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ
นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 21/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 279922
Page Views 645939
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ โดยจะมีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ ตัวแทนจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.4 MB